IBIZA - EIVISSA - AJUNTAMENT D'EIVISSA - Projecte constructiu per a la continuïtat del carril bici en l'Avda. Isidoro Macabich per l'Avinguda Bartomeu Roselló i la connexió amb E-10, TM Eivissa, projecte cofinanciat pels Fons Europeu desenvolupament regional (EDUSI)

Importe licitación: 84.575,35 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 4 agosto 2021 a las 19,00h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=xhzdst7JUOWmq21uxhbaVQ%3D%3D
4 agosto, 2021