MALLORCA - INCA - AJUNTAMENT DE INCA - Contracte d'obres per a l'execució del projecte de consolidació del mur de contenció situat en el carrer marjades

Importe licitación: 94.123,93 € (IVA excluido)
finalización plazo presentación: 20 mayo 2021 a las 23,59h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=ygEkWFH2bzmXQV0WE7lYPw%3D%3D
20 mayo, 2021