MALLORCA - INCA - AJUNTAMENT DE INCA - Contracte d'obres per a l'execució del projecte de millora de l'accessibilitat, reforma d'instal·lacions i construcció d'una pista esportiva al Parc Europa

Importe licitación: 143.776,17 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 8 marzo 2021 a las 23,59h.
RECTIFICACION PLIEGO: 18/02/2021https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=BiSFRLJf1VUBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
8 marzo, 2021