MALLORCA - INCA - AJUNTAMENT DE INCA - Contracte d'obres per a l'execució del projecte de reforma i modernització de l'enllumenat públic de Gran Via Colon d'Inca

Importe licitación: 211.502,27 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 19 mayo 2021 a las 23,59h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=X%2B5KOLOBYJimq21uxhbaVQ%3D%3D
19 mayo, 2021