MALLORCA - LLORET DE VISTALEGRE - AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTA ALEGRE - Rehabilitació de la cantonada sudest i refectori del Convent de Nostra Senyora de Loreto, Lloret de Vistalegre

Importe licitación: 537.190,99 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 15 diciembre 2020 a las 19,00h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=xEVY1pwsW3JvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
15 diciembre, 2020