MALLORCA - LLORET DE VISTALEGRE - AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE - Ampliació del Centre de Visitants de Lloret i segona fase del Convent de Ntra. Sra. de Loreto, Lloret de Vistalegre

Importe licitación: 347.107,43 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 15 marzo 2021 a las 19,00h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=hWj%2BHqECL5IBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
15 marzo, 2021