MALLORCA - MANACOR - AJUNTAMENT DE MANACOR - Obres de desviament de serveis del C/ Lepant, per obres d'ampliació del CEIP Simó Ballester de Manacor

Importe licitación: 73.863,01 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 29 octubre 2020 a las 11,00h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=XBztBzjk5OHnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
29 octubre, 2020