MALLORCA - PALMA - AJUNTAMENT DE PALMA - Contracte menor obra projecte consistent en la instal·lació sistema climatització i substitució coberta caneres edifici N3, CSM de Son Reus

Importe licitación: 48.236,65 € (IVA incluido)
Finalización plazo presentación: 3 agosto 2021https://perfilcontractant.palma.cat/portal/PALMA/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=137523&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=ca&codMenu=2435#anclaDatosEspecificos1
3 agosto, 2021