MALLORCA - POLLENÇA - AJUNTAMENT DE POLLENÇA - Rehabilitació de l'antiga peixateria per ús d'edifici municipal.

Importe licitación: 239.277,33 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 19 abril 2021 a las 14,00h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=LK8uqAhxJDBvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
19 abril, 2021