MALLORCA - POLLENÇA - Empresa Municipal de Serveis 2002, S.L.U - Construcció d'altell i dotació d'instal·lacions en nau industrial existent

Importe licitación: 218.860,80 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentacióin: 18 mayo 2021 a las 14,00h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=kWK9w%2FReT6gSugstABGr5A%3D%3D
18 mayo, 2021