MALLORCA - SANT JOAN - AJUNTAMENT DE SANT JOAN - Rehabilitació de la Xarxa d’aigua potable i la pavimentació del carrer Santa Catalina Tomàs del T.M. Sant Joan.

Importe licitación: 53.774,02 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 24 mayo 2021 a las 23,59h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=%2Fyg9Xo00TaF7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
24 mayo, 2021