MALLORCA - SANT JOAN - AJUNTAMENT DE SANT JOAN - Renovació de la conducció d’aigua i elèctrica del dipòsit de Sant Joan

Importe licitación: 69.743,34 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 24 mayo 2021 a las 23,59h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=LaAdA0dTy%2B2XQV0WE7lYPw%3D%3D
24 mayo, 2021