MALLORCA - SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - Obras contempladas en el "Projecte de confinament d'olors, substitució del compactador de residus i altres millores a l'EDAR de Sa Coma"

Importe licitación: 113.830,10 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 29 octubre 2020 a las 14,30h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=z6Y%2BljRzEscSugstABGr5A%3D%3D
29 octubre, 2020