MALLORCA - SOLLER - AJUNTAMENT DE SOLLER - Contracte d’obres, serveis i subministraments corresponents al projecte d’adequació, conservació i millora del Passeig Marítim del Port de Sóller i instal·lacions annexes.

Importe licitación: 198.809,07 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 28 junio 2021 a las 23.59h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=ZOnQ%2F1C4khSXQV0WE7lYPw%3D%3D
28 junio, 2021