MALLORCA - SOLLER - AJUNTAMENT DE SOLLER - Obres de pavimentació, condicionament, supressió de barreres arquitectòniques i millora d’algunes infraestructures d’un tram del C/ Gran Via

Importe licitación: 216.311,08 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 10 agosto 2021 a las 23,59h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=uAc6ygvM4taXQV0WE7lYPw%3D%3D
10 agosto, 2021