MALLORCA - SOLLER - AJUNTAMENT DE SOLLER - Obres de rehabilitació dels patis i façanes d’un edifici municipal catalogat al carrer Santa Teresa destinat a activitats socioculturals.

Importe licitación: 40.934,79 € (IVA excluido)
Finaliación plazo presentación: 29 julio 2021 a las 23,59h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=srnA1LXea%2FJ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
29 julio, 2021