MEN ORCA - MAO - AJUNTAMENT DE MAO - Contractació per lots de les obres del projecte d'execució per a la reforma integral del carrer Sant Jordi, del segon tram del carrer Bastió i del segon tram del carrer Ses Moreres

Importe licitación: 495.867,76 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 9 diciembre 2020 a las 23,59h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=EBDUAcHd2ZbnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
9 diciembre, 2020