MENORCA - ES MERCADAL - AJUNTAMENT DE ES MERCADAL - És l’execució de les obres de millora dels serveis dels C/ Ses Roques de Fornells i Carrer Veterinaris Gomila, des Mercadal, continuant amb la tipologia de paviment i serveis ja executats en els carrers adjacents

Importe licitación: 170.559,56 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 2 noviembre 2020 a las 14,00h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=x4%2B2tzuRm%2Bqmq21uxhbaVQ%3D%3D
2 noviembre, 2020