MENORCA - ES MERCADAL - AJUNTAMENT DE ES MERCADAL - És l’execució del Projecte de Posada en funcionament del sanejament d'Addaia, T.M. Es Mercadal, redactat per l'ITOP Manel de Febrer, juliol 2020.

Importe licitación: 82.172,85 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 30 octubre 2020 a las 14,00h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=jw%2BmKM82Ji4BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
30 octubre, 2020