MENORCA - ES MIGJORN GRAN - AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN - Projecte integrat d'obres i activitats per a pista de pàdel coberta -fase 1- situada a l'avinguda de l'Esport, 5 des Migjorn Gran

Importe licitación: 76.690,98 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 2 noviembre 2020 a las 14,00h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=2TaoV2gal0gSugstABGr5A%3D%3D
2 noviembre, 2020