MENORCA - MAO - AJUNTAMENT DE MAO - Contractació de les obres del projecte d’execució per a l’ampliació de l’aparcament públic en superfície de Sant Climent

Importe licitación: 119.386,56 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 18 mayo 2021 a las 23,59h.
RECTIFIACION PLIEGO: 28/04/2021https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=5mPCjnC8RhFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
18 mayo, 2021