MENORCA - MAO - AJUNTAMENT DE MAO - Contractació de les obres del projecte d’instal·lació de marquesines amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i autoconsum col·lectiu, a l’aparcament municipal Ses Vinyes, de Maó

Importe licitación: 433.388,40 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 25 enero 2021 a las 23,59h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=B1I2GZzJd60uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
25 enero, 2021