MENORCA - MAO - AJUNTAMENT DE MAO - Contractació de les obres segons la memòria valorada, per a la rehabilitació superficial d'asfaltat en trams parcials del carrers Avinguda Port Maó, Passeig Marítim i Miquel de Verí, de Maó

Importe licitación: 64.369,65 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 18 mayo 2021 a las 23,59h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=BZm2IVcJRsamq21uxhbaVQ%3D%3D
18 mayo, 2021